Start


 Välkommen till

Lions Club

Vindeln!


Klubben bildad 19 april 1958


Internationellt nummer: 18641


Distrikt: MD 101-P Zon: 3


Sammanträdesdag: 3:e Torsd 18.30


Lokal: Vindelngallerian, Karlsgårdsvägen 22


Adress: LC Vindeln, Vindelngallerian,

Karlsgårdsvägen 22,  922 32 VINDELN


Klubbens e-post: info@lionsvindeln.se


Bankgiro: 192-0412


President 2018-2019

Lars Nordström

Vad gör Lions?


Är ett stöd där samhället inte räcker till

 

Världens största hjälporganisation där hjälp, material eller pengar når fram utan att försvinna på vägen


Samlar in pengar som oavkortat går till avsett ändamål


Hjälpverksamhet lokalt, nationellt och globalt


Uppmuntrar till samhällsengagemang, exempelvis Lions Quest,

ungdomsledarstipendium, kulturstipendier

Lions Club Vindeln President: Lars Nordström Vice President: Åke Gradin Sekreterare: Gösta Westling Ekonomi: Roland Johansson Klubbens e-post: info@lionsvindeln.se

Copyright Lions Club Vindeln © All Rights Reserved

Uppdaterad 25 april 2019 Webmaster: martin@enqvist.info