Startsida ödegårdar

Ödegårdsprojektet

- kartor och beskrivningar

Bygdeforskaren Henning Larssons bok Nybyggaröden i gamla Degerfors sockenpublicerades

år 1988 och gav upphovet till ett av Lions Club Vindelns största projekt, det s k

“Ödegårdsprojektet”. Klubben inventerade över 100 av de ödegårdar i kommunen som

beskrivs i boken. På varje ställe sattes en skylt upp med kort historik hämtade från

bokens text.

Under det senaste åren har i det närmaste alla dessa platser setts över, skyltar

har förbättrats eller nya satts upp och en omfattande kartbeskrivning har gjorts.

På denna webbplats kan du välja mellan ett antal kartor över olika delar av Vindelns

kommun. Varje karta visar de ödegårdar i området som är skyltade I Lions Club Vindelns

Ödegårdsprojekt. Pilens spets anger lokaliseringen. Klicka på respektive objekt så

visas information om just den ödegården, ibland med mer detaljerad positions- och

väganvisning.

I en del fall är skyltning och beskrivning något osäkra eller ofullständiga och det

anges på beskrivningssidan. Har du uppgifter om sådana ödegårdar är du mycket välkommen att kontakta webmaster Martin Enqvist. Webbplatsen kompletteras efterhand med ytterligare kartor och text.

(Webbplatsen kompletteras efterhand med nya kartor och  ny text)