Om oss

Vad gör Lions?

 

Är ett stöd där samhället inte räcker till

Världens största hjälporganisation där hjälp, material eller

pengar når fram utan att försvinna på vägen

 

Samlar in pengar som oavkortat går till avsett ändamål

 

Hjälpverksamhet lokalt, nationellt och globalt

 

Uppmuntrar till samhällsengagemang, exempelvis Lions Quest,

ungdomsledarstipendium, kulturstipendier

Lions Club Vindeln

Lions Club Vindeln President: Gullmar Henricsson Sekreterare: Tommy Jonasson Ekonomi: Roland Johansson Klubbens e-post: info@lionsvindeln.se

Copyright Lions Club Vindeln © All Rights Reserved