Startsida ödegårdar

Ödegårdsprojektet

- kartor och beskrivningar

    Bygdeforskaren Henning Larssons bok Nybyggaröden i gamla Degerfors sockenpublicerades

    år 1988 och gav upphovet till ett av Lions Club Vindelns största projekt, det s k

    “Ödegårdsprojektet”. Klubben inventerade över 100 av de ödegårdar i kommunen som

    beskrivs i boken. På varje ställe sattes en skylt upp med kort historik hämtade från

    bokens text.

    Under det senaste åren har i det närmaste alla dessa platser setts över, skyltar

    har förbättrats eller nya satts upp och en omfattande kartbeskrivning har gjorts.

    På denna webbplats kan du välja mellan ett antal kartor över olika delar av Vindelns

    kommun. Varje karta visar de ödegårdar i området som är skyltade I Lions Club Vindelns

    Ödegårdsprojekt. Pilens spets anger lokaliseringen. Klicka på respektive objekt så

    visas information om just den ödegården, ibland med mer detaljerad positions- och

    väganvisning.

I en del fall är skyltning och beskrivning något osäkra eller ofullständiga och det

anges på beskrivningssidan. Har du uppgifter om sådana ödegårdar är du mycket välkommen att kontakta webmaster Martin Enqvist. Webbplatsen kompletteras efterhand med ytterligare  kartor och text.

(Webbplatsen kompletteras efterhand med nya kartor och  ny text)