Lions Club Vindeln
Lions Club Vindeln
Ödegårdsprojektet
- kartor och beskrivningar

Ekträsk-Yttersjön

Bygdeforskaren Henning Larssons bok Nybyggaröden i gamla Degerfors socken publicerades år 1988 och gav upphovet till ett av Lions Club Vindelns största projekt, det s k “Ödegårdsprojektet”. Klubben inventerade över 100 av de ödegårdar i kommunen som beskrivs i boken. På varje ställe sattes en skylt upp med kort historik hämtade från bokens text.

Under det senaste året har i det närmaste alla dessa platser setts över, skyltar har förbättrats eller nya satts upp och en omfattande kartbeskrivning har gjorts.

På denna webbplats kan du välja mellan ett antal kartor över olika delar av Vindelns kommun. Varje karta visar de ödegårdar i området som är skyltade I Lions Club Vindelns Ödegårdsprojekt. Pilens spets anger lokaliseringen. Klicka på respektive objekt så visas information om just den ödegården, ibland med mer detaljerad positions- och väganvisning.

I en del fall är skyltning och beskrivning något osäkra eller ofullständiga och det anges på beskrivningssidan. Har du uppgifter om sådana ödegårdar är du mycket välkommen att kontakta webmaster Martin Enqvist. Webbplatsen kompletteras efterhand med ytterligare kartor och text.


Se även inslag på YouTube>>http://www.youtube.com/watch?v=xEl8dIuejZs


(Webbplatsen kompletteras efterhand med nya kartor och  ny text)